mermaidlineart

Egidius Dorfler, Cello Bow, Bubenreuth

Our #33310

$1,600.00

mermaidlineart

French, Cello Bow, Mirecourt School

Our #23284

$1,100.00

mermaidlineart

Glenn Bearden, Cello Bow, Baroque

Our #32524

$2,500.00

mermaidlineart

Jerome Thibouville-Lamy, Cello Bow, Mirecourt

Our #24344

$2,500.00

mermaidlineart

John Clutterbuck, Cello Bow, London

Our #24990

$2,500.00

mermaidlineart

Karl Wilhelm Knopf, attributed to, Cello Bow, c.1860, Markneukirchen

Our #24351

$2,500.00

mermaidlineart

Otto Guetter, Cello Bow

Our #32808

$2,250.00

mermaidlineart

Roger LOTTE, Cello Bow, Mirecourt

Our #22145

$2,500.00